Parlamenti i Studentëve

Anëtarët e Parlamentit të Studentëve të Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" janë:

Egzon Gashi
Kryetar i Parlamentit, Senator Ex-officio 

Milot Sejdija
Sekretar i Përgjithshëm 

Elsa Duraku
Nënkryetare për çështje akademike

Egzon Gashi
Nënkryetar për çështje organizative

Selmir Gashini
Nënkryetar për pakica dhe minoritete

Ardit Halilaj
Senator

Luan Gjugja
Anëtar

Argnis Hoxha
Anëtar

Qendrim Ukaj
Anëtar

Përparim Gutaj
Anëtar

Roza Gashi
Anëtare

Emanuel Preqi
Anëtar